april 2013 arkiv

Infomöte om Gransamverkan och bredbandsfiber

Informationsmöte om grannsamverkan och bredbandsfiber i Hjortsberga 7 maj kl 18:30 – 21:30 på Hjortsbergagården Program 18:30 Tommy Lövgren, Polisen i Växjö, kommer och informerar om vad Grannsamverkan innebär. I samband med detta kommer ev ett försäkringsbolag och tipsar om bättre inbrottsskydd. 20:00 Kort paus för kaffe 20:15 Christian Andersson, Wexnet, berättar om möjligheterna till …

Fortsätt läsa
Valborg i Hjortsberga

Välkommen på Valborgsfirande på Hjortsbergagården
Nyhetsbrev

Nu är nästa nyhetsbrev färdigt och kommer att börjas dela ut till helgen. Nyhetsbrevet delas ut till alla i Kvenneberga och Hjortsberga. Skulle du inte få det så går det också att läsa här
Torpinventering

Nu ligger allt material uppe på hemsidan från tidigare torpinventeringar som underlag till den pågående uppdateringen. Är du intresserad så kolla denna sida