juni 2018 arkiv

Sjöatorps jaktklubb 70 år

Martin Wikerståls artikel om Sjöatorps jaktsklubbs 70 års jubileum finns under fliken ”föreningar” ”Sjöatorps jaktklubb”.
85 års jubileum 25/8
Everts fotbollsdag 18/8
Hjortsberga samhällsförening

Hjortsberga samhällsförening arbetar för trivseln i Hjortsberga. För att kunna utföra detta arbete påminner vi de medlemmar som ännu ej betalt medlemsavgiften för 2018 eller nya medlemmar att sätta in medlemsavgiften på 50 kronor per hushåll, Bankgiro 5323-8333. Glöm ej att skriva namn och adress på inbetalningen.
Kommunen informerar
Nyhetsbrev 2-2018

Nyhetsbrev 2-2018 finns nu upplagt under fliken nyhetsbrev  
Midsommar på Forssa säteri

22 juni 2018 Midsommarfest på Forssa säteri. Vi klär stången kl 14.00 och sedan fortsätter det roliga med dans kring stången och fika i gröngräset ur medhavd korg.  
Störning i dricksvattennätet
Sommaraktiviteter i Alvesta kommun

Den digitala broschyren Sommar i Alvesta kommun finns på alvesta.se       Gå gärna in där och se om det finns något som passar dig eller dina barn.