Hjortsberga Hembygdsförening

 

WP_20150430_002

Hjortsberga Hembygdsförening

Årsprogram för 2018

Stöd Hjortsberga Hembygdsförening Medlemsavgift 150:-/medlem  BG.782-9393

Skriv namn och telefonnummer när du betalar medlemsavgiften för 2018

Tack och Hjärtligt Välkommen till alla våra aktiviteter!

15/4 ÅRSMÖTE Kl.15.00

27/5 Kaffestuga 14,00-17,00

17/6 Friluftsgudstjänst

         Söndagen den 14 juni kl 14.00 har vi gudstjänst i det gröna.

22/6 Midsommarfest

         Vi klär stången kl 14.00 och sedan fortsätter det roliga med dans kring stången

          och fika i gröngräset ur medhavd korg.

5/8 Kaffe stuga 14,00-17,00

30/11 Grötfest.

         Vi samlas över en tallrik julgröt och en skinksmörgås. Välkomna 18,00

Vi i är tacksamma för all hjälp vid de olika aktiviteterna. Hembygdsföreningen!

Hyra Forsagården            Bokas hos Ove Spång 0706 550 243

                           1/4-30/9                        1/10-31/3                     1/4-30/9                          1/10-31/3

                       Sommar Medlem         Vinter Medlem        Sommar Ej medlem        Vinter Ej medlem

Hela Säteriet         600                             750                               800                                  950

Drängstugan         300                             400                               400                                  500

+kök