Hjortsberga Samhällsförening

Viktig information – insamling av matavfall i Hjortsberga   10 januari 2018

Den 2 januari startade insamlingen av matavfall i Alvesta kommun. Den information som lämnats av Alvesta Renhållnings AB har inte så tydligt förklarat vad som gäller i de områden som har s k storkärl för sopor, därför har samhällsföreningen varit i kontakt med ARAB och fått följande information:
• Förutom att hämta de röda och gröna soppåsarna vid
o kommunens återvinningscentraler eller
o vid kommunens förråd på Hjärtenholmsvägen 14 i Alvesta

kan vi i Hjortsberga, få tag i påsarna hos Blomsterbo (gamla stationshuset, Stationsvägen 8), finns förvarade utanför företagets öppettider i lådor innanför grindarna.

Var vänlig och ta högst två röda rullar och en grön per hushåll vid hämtning. Jag skriver hushåll eftersom vi i god samhällsanda kan hjälpa de som har det svårt att ta sig dit.

När Du slänger Dina påsar i sopkärlet är det viktigt att knyta ihop dem ordentligt. Påsarna är konstruerade så att man ska slå en rejäl dubbelknut innan de slängs!

Det här slänger Du i den gröna påsen
För att systemet ska fungera är det viktigt att slänga enbart matrester i den gröna påsen, dvs
• matester som blivit kvar på tallriken
• rester efter tillagningen, t ex
o skalrester
o äggskal
o matfett
o kött- och fiskben
o kaffesump och te-påsar m m
• mat som blivit för gammal.

Det här slänger Du i den röda påsen
Allt övriga hushållsavfall som dammsugarpåsar, blommor, pennor, kuvert, servetter, tobak, snus och CD skivor m m.

Övrig sortering
Förpackningar, papper, flaskor, tidningar, plåt eller plast i återvinningsstationen vid järnvägen.

Hundägare
Det är även i fortsättningen så att Ni kan slänga bajspåsarna i sopkärlen, hanteringen klarar av att sortera dem rätt.

Med vänlig hälsning
Rolf Bladh
Samhällsföreningen

 

ALLMÄNT

Hjortsberga samhällsförening är en förening som jobbar under parollen ”Vi gör Hjortsberga vackrare”.

Föreningen grundades 1952 och bildades för att förbättra Hjortsberga Samhälle med hänsyn till infrastruktur. Föreningen är en kontaktyta mot Alvesta kommun och arbetar idag bland annat som remissinstans gällande ärenden som berör Hjortsberga. Föreningen bevakar Hjortsbergas roll i Alvesta kommun genom medverkan i olika projekt.

Vi arbetar också för att upprätthålla skötseln av vissa områden i Hjortsberga, bland annat badplatsen, omklädnings-hytter, strandpromenaden, flaggning, julgranen, vårstädning av området och diverse roliga aktiviteter typ påsk-bingo, tipspromenader, nationaldagsfirande, grillningar m.m.

HJORTSBERGA HEMSIDA

Samhällsföreningen äger och administrerar sidan www.hjortsberga.se.

STYRELSEN

Dessa ingår i styrelsen för Samhällsföreningen

MEDLEMSAVGIFT

Kostnaden för att bli medlem är 50 kr / år per hushåll (2019)

Inbetalning sker på bankgiro nummer 5323-8333. Ange Namn & Adress för inbetalningen.

Föreningens organisationsnummer är 829500-8968, registrerat 1975 som ideell förening.