«

»

okt 11 2019

Hjortsbergas trädgårdscirkel

Cirka hälften av trädgårdscirkelns deltagare träffades igår i Mo och byggde prydnadstorn till trädgårdarna. Tack Lina för all hjälp och utrustning.