Inställt årsmöte och vårstädning

Med anledning av det nuvarande läget när det gäller spridningen av Covid 19 har styrelsen beslutat att vi skjuter ytterligare på årsmötet, vi kommer att återkomma med nytt datum.

Vi skjuter också på vårstädningen tills hösten, när förhoppningsvis läget har normaliserats något.