«

»

sep 11 2019

Slyröjning vid strandpromenaden

Lördagen den 12 oktober 2019, klockan 10-14 röjer vi tillsammans strandpromenaden från sly som vuxit under sommaren.

Det behövs (minst) 4-5 röjsågar med röjare, 10-15 personer som hjälper till att samla ihop slyet och några fordon med släp för bortforsling av det vi röjer.

Dagen avslutas med gemensam trivselstund, korv med bröd, kaffe och fikabröd.

Väl mött

Hjortsberga samhällsförening