Filmkväll i Forssa

Onsdag kväll vid Forssa säteri. Månen är på uppgång när ett 40-tal personer samlas för at se på filmer inspelade av Karl Olof Karlsson. Kvällen arrangerades av Hjortsberga hembygdsförening.

Mats Andersson visar Karl Olofs filmer och intervjuer från Hjortsberga hemvärns 50 års jubileum, Karl Olofs sista vecka som lärare vid Hjortsberga skolan samt intervju med Svea Andersson från Kvintås. Svea kallades vanligen bara för Svea i Kvintås och var vida känd för sina goda karameller.

Nästa filmkväll i Forssa säteri blir den 7 november klockan 18.30.

 

 

Filmer i Forssa säteri

 

Den 24 oktober kl 18.30 visas

Karl-Olof Karlssons film om hemvärnets 50-års jubileum

och någon annan film. Filmerna består av intervjuer gjorda av Karl-Olof med bygdens folk.

Nästa filmvisning blir den 7 november 18.30.

Fika serveras

Nedan finner ni en visa skriven av Dalia Sund, Åvägen 3, till en lottafest under andra världskriget.