Torpträff 4/11

Tisdagen 4/11 är det en träff för alla som är intresserade av torpinventering.

Vi träffas 18.30 på Hjortsbergagården.

Tänk inte att det är inte jag intresserad av utan tänk på vad det kan innebära.
Det kan innebära att vara i naturen och leta efter torp och sätta upp skyltar.

Det kan också innebära att om något/ några torp samla historisk fakta eller dokumentera hur det ser ut idag.
Kanske fotografera platsen eller ta ut dess gps koordinater.

Ytterligare en sak är att sammanställa detta så att informationen går att hitta för framtida generationer.

Slutligen ska det publiceras på hemsidan Hjortsberga.se för att vara lätt åtkomligt för alla intresserade.

Det finns något för de flesta att engagera sig i vad det gäller torpinventering.

Vi kommer också att visa hur detta i framtiden kommer att vara åtkomligt från hemsidan.

Så välkommen med att få mer information.

Du lovar inget engagemang bara för att du kommer med.

Har du några frågor kontakta någon av följande.

Kennerth Svensson, tel 0472-550320, 072-2467827

Håkan Korsberg, tel 0470-23812, 070-5870801

Magnus Carlsson tel 0472-21100, 070-6774445 

Torpet_Oarna