Hjortsberga Hembygdsförening

 

Forssa säteri

Hyr hembygdsgården Forssa säteri. Gården bokas hos Ove Spång telefon 0706550243.

Priserna är

för medlemmar 

Sommar  1/4-30/9,    Hela säteriet 600 kr,    Drängstugan + kök 300 kronor

Vinter      1/10-31/3        Hela säteriet 750          Drängstugan + kök 400

 

för icke medlemmar

Sommar  1/4-30/9,    Hela säteriet 800 kr,    Drängstugan + kök 400 kronor

Vinter      1/10-31/3        Hela säteriet 950          Drängstugan + kök 500

 

Medlemsavgift 2019, 150 kr per medlem,

Bankgiro 782-9393