Grannsamverkan

Vad är och hur fungerar Grannsamverkan?

Grannsamverkan är en metod som gör ditt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet, och ökar säkerheten i ditt område genom ökad uppmärksamhet.

Syftet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i ditt område genom att tillsammans med dina grannar lära dig hur du bäst skyddar dig mot brott, för att både avskräcka och försvåra för eventuella tjuvar. Detta görs bl.a. genom ökad uppmärksamhet från de boende i området, och uppsättning av skyltar som visar att det finns en aktiv grannsamverkan.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har sammanställt resultaten av en rad studier om hur Grannsamverkan fungerar. Sammanställningen visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten i genomsnitt med 26%.

Grannsamverkan i Sverige drivs av Samverkan mot brott (www.samverkanmotbrott.se). Bakom Samverkan mot brott står Polisen, försäkringsbolag samt flera intresseföreningar.

Huvudman för Grannsamverkan är SSF Stöldskyddsföreningen.

Om Facebook-gruppen ”Grannsamverkan i Hjortsberga med omnejd”

Grannsamverkan i Hjortsberga med omnejd hanteras endast via Facebook-gruppen med samma namn, det finns ingen hemsida eller någon närvaro på några andra sociala medier.

Det tilldelade området är markerat på kartan nedan.

Förutsatt att du bor inom det tilldelade området är du välkommen att ansöka om medlemskap i gruppen. Gå in på gruppens Facebook-sida, skicka in ansökan med namn, adress, och en mailadress, så godkänns du när ansvarig kontrollerat att du bor inom området. Behövs det kompletterande uppgifter återkommer ansvarig via Messenger.

Efter ansökan uppmanas du att kolla notiserna på Messenger, frågor om eventuella kompletteringar kan hamna under fliken “Meddelandeförfrågningar”, vilken inte alltid är tydligt.

I denna grupp är det endast administratören som kan skapa inlägg, har du tips eller idéer så skicka gärna ett meddelande.

Inga inlägg eller frågor om försvunna cyklar, bortsprungna katter eller liknande kommer att publiceras här, utan det är bara information som rör just grannsamverkan, och tips eller information från Polisen.

Adressen till gruppen är följande: https://www.facebook.com/groups/171870407399187