Grannsamverkan, information 9 november 2017

Polis, Verisure och Länsförsäkringar

kommer till oss och berättar om hur man kan skydda sig mot brott, hur man kan känna sig trygg både när man är hemma och när man inte är det.

Vad som händer om man blir utsatt för tex ett inbrott. Hur polisen jobbar och hur Trygga gatan fungerar och kan hjälpa till att förhindra att brott sker.

Det blir en spännande kväll som avslutas med fika och frågestund. Tack till Samhällsföreningen som sponsrar med både lokal och fika.

Du kommer att få en inbjudan i postlådan, där det finns andra sätt att anmäla sig.

Väl mött

Samhällsföreningens städdag 7 oktober

Samhällsföreningens höststäddag 7 oktober

Lördag morgon kl 09.30 samlades ett tjugotal av föreningens medlemmar för första gången göra en höststädning av bland annat strandpromenaden. Deltagarna delade sig i fyra arbetslag. Två av lagen tog sig an att lägga ett ytskikt på promenadens sträcka vid skolan. Tack vare de hjullastare som ställdes oss till förfogande av Ingvar Roos fick vi ut allt det material som Alvesta kommun levererat.

Ett lag utrustat med röjsågar fällde sly utmed promenaden och det sista laget tog sig an städningen av återvinningsstationen.

När alla var klara med sina uppgifter samlades vi för en gemensam fika (inkl Bullens korv) och lite gemenskap. Under samlingen diskuterades både kommande cykelfest 2018 och behov av belysning av både strandpromenad och vägen till busshållplatsen vid 25:an.

I skrivande stund planeras en informationskväll angående grannsamverkan till den 9:e november (OBS preliminärt datum) med medverkan från polisen, försäkringsbolag och larmbolag.

På onsdagar kl 17.00 samlas de som kan för en gemensam promenad från anslagstavlan vid järnvägsövergången (återvinningsstatonen), häng med om Ni kan.

Till sist ett stort tack till alla som ställde upp för att göra vårt samhälle vackert!

För Hjortsberga samhällsförening

Rolf Bladh