Vårstädning på lördag den 13/5 kl 09:00

Hej på er alla Hjortsbergabor!

Se där, nu är det åter dags för oss i Hjortsberga Samhällsförening att bjuda på lite korv i bröd och kaffe på det. Vi håller som vanligt till vid skolans grillplats där vi tänder grillen runt kl 12. Som brukligt är så har vi bara ett krav för att göra sig förtjänt av korven, nämligen att du deltar i den årliga vårstädningen i samhället. Vi samlas vid Los badplats på lördag den 13/5 vid kl 09:00 för utdelning av arbetsuppgifter. Det är helt ok att komma senare om man vill.

Vi behöver ett gäng som kör röjsåg. Har du tillgång till egen, eller lånad, röjsåg så ta med den! Vi behöver också ett gäng om kan gå efter röjsågarna och plocka upp ris och sly, kratta och lasta på släp för transport till eldplatsen. Medtag eventuell röjsåg, krattor, handskar och ett glatt humör så ser vi tillsammans till att göra strandpromenaden riktigt vårfin. Beroende på hur många vi blir kommer vi att kunna städa/röja på fler platser. En container för sådant vi städar upp kommer att ställas upp utmed Åredavägen.
OBS! Containern är i första hand till för skräp osv som vi samlar in under dagen.

Hjortsberga Samhällsförening genom
Micke Ljunggren, ordförande

 

 

Årsmöte

Hjortsberga Samhällsförening håller årsmöte den 13/3 kl 19:00 på Hjortsbergagården, dit alla medlemmar är välkomna! Föreningen bjuder på kaffe och fika, Välkomna!

Dagordningen följer enligt nedan:

Datum:        2023-03-13
Plats:          Hjortsbergagården

 • 1 Öppnande av årsmötet
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.
 • 4 Fråga om årsmötet kallats i rätt tid enligt stadgarna
 • 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse
 • 6 Fastställande av bokslut
 • 7 Beslut rörande ansvarsfrihet till styrelsen.
 • 8 Verksamhetsplan för det kommande året
 • 9 Fastställande av medlemsavgifter
 • 10 Fastställande av styrelsens storlek och mandatperiod
 • 11 Val av ordförande och övriga ledamöter
 • 12 Val av revisor
 • 13 Val av valberedning
 • 14 Eventuella andra val
 • 15 Andra ärenden varom årsmötet besluter
 • 16 Årsmötet avslutas, och fika intages!

 

Snart dags för Hjortsberga Samhällsförenings årsmöte

Nu stundar det snart nytt år, och en ny mandatperiod i Hjortsberga Samhällsförening. Inför kommande årsmöte någon gång i feb-mars, har jag haft möte med valberedningen den gångna veckan. Valberedningen har till uppgift att ta fram och föreslå kandidater till kommande verksamhetsår, och vi har ett par lediga platser att fylla.

//Micke Ljunggren, ordförande

Valberedningen

Undertecknad och Boo Andersson är föreningens valberedning med uppgift att både på kort och lång sikt se till att föreningen har en styrelse och andra funktionärer som verkar för samhällets bästa.
Så om vill Du jobba för ett attraktivt Hjortsberga, kunna påverka framtiden här i samhället eller bara stötta föreningens arbete så fundera på om det inte är dags för Dig att engagera Dig i styrelsen eller ta ett mindre uppdrag utan styrelseplats men med styrelsen som ”uppdragsgivare”? Styrelsen har ca 8-10 styrelsemöten per år och man väljs för ett år i taget.
Genom samhällsföreningens engagemang är vår badplats i Los ren och trevlig att vistas på, vi röjer lite sly och bevarar sjöutsikten på vår fina strandpromenad, vi arrangerar bland annat påskpromenaden, familjedagen och ser till att julgranen sätts upp varje år och en massa annat. Samhällsföreningen driver en hemsida, www.hjortsberga.se, en egen Facebookgrupp, grannsamverkan osv. Det finns med andra ord något för alla.
Du kanske rent av har flera goda idéer på vad föreningen kan göra?
Är du nyinflyttad? Det här är ett jättebra tillfälle att lära känna både samhället och dess invånare, och nya friska tankar är alltid välkomna.
Låter detta intressant så kontakta antingen mig på e-post r.bladh[at]bahnhof.se alternativt på telefon 070-308 90 65 eller stoppa mig eller Boo när Ni möter oss i samhället.

”Tänk inte på vad samhällsföreningen kan göra för Er, utan vad Ni kan göra för samhället”

//Rolf Bladh, valberedning