Kategori: Okategoriserade

Nyhetsbrev

Nu är nästa nyhetsbrev färdigt och kommer att börjas dela ut till helgen. Nyhetsbrevet delas ut till alla i Kvenneberga och Hjortsberga. Skulle du inte få det så går det också att läsa här
Torpinventering

Nu ligger allt material uppe på hemsidan från tidigare torpinventeringar som underlag till den pågående uppdateringen. Är du intresserad så kolla denna sida
Projektmöte 3 april kl 19 på Hjortsbergagården
Söndagscafé 24 mars

Söndagscafé på Hjortsbergagården med vårsång av Frida Karlsson, Sköldstad. Välkommen!  
Projektmöte 3 april med Mia Berggren

Besök av Mia Berggren, inblandad i 2 Leader projekt, Projektledare för design Lammhult och engagerad i Vision Braås. Hon kommer att berätta om lärdomar från dessa projekt och inspirera för fortsatt utveckling i Hjortsberga.
Studiecirkel i möbeltapetsering

Den 20 mars börjar en studiecirkel i möbeltapetsering. För mer info gå till sidan för studiecirklar (klicka hör)
Projektmöte 12/3
Kura Skymning med Katarina von Bredow
Ny Hemsida

En ringa början på ny webplats för Hjortsberga och Kvenneberga.