Infomöte om Gransamverkan och bredbandsfiber

Informationsmöte om grannsamverkan
och bredbandsfiber i Hjortsberga

7 maj kl 18:30 – 21:30 på Hjortsbergagården

Program

18:30 Tommy Lövgren, Polisen i Växjö, kommer och informerar om vad Grannsamverkan innebär.
I samband med detta kommer ev ett försäkringsbolag och tipsar om bättre inbrottsskydd.

20:00 Kort paus för kaffe

20:15 Christian Andersson, Wexnet, berättar om möjligheterna till anslutning av fiberkabel för bredband i Hjortsberga.