Föreningstträff

Hej alla föreningar  och enskilda som träffats
i samband med projektet Attraktiva Hjortsberga!

Några av oss som jobbar med nyhetsbrevet träffades i veckan.
Vi kom fram till, att det skulle vara bra att kalla till en föreningsträff. Det var länge sen vi sågs.

Välkomna till föreningsträff 15 oktober 18.30  på Hjortsbergagården!

Nu är hemsidan www.hjortsberga.se  uppdaterad.   Det som är nytt förutom en uppfräschning är att alla föreningar finns med under egen flik, där man kan presentera sig och länka till egen hem-eller facebooksida.

Dessutom är hemsidan anpassad för att kunna användas i mobilen.

Det som finns sen tidigare är kalendern, där alla föreningar kan skriva in vad som händer.
Ganska smidigt att i telefonen kunna se vad som är på gång. Bra om vi börjar använda detta!

Magnus Carlsson visar hemsidan och hur vi kan använda den. Gå gärna in på sidan och titta!

Tankar och idéer om nyhetsbrevet.

Finns det annat vi gemensamt ska arbeta med?

Vi hoppas att flera från varje förening kan komma. Vi mailar till dig som är kontaktperson i din förening. Vidarebefordra det till din styrelse och gärna till andra du tror kan vara intresserade.
Även övriga intresserade är välkomna.

Vi som jobbar med nyhetsbrevet genom Margareta Arvidsson/ Magnus Carlsson