Samråd ang. vindkraft vid Lyngsåsa, Alvesta

Lyngsåsa Kraft AB och HS Kraft AB bjuder in till samråd enl. Miljöbalken (6 kap. 4§) avseende planerna på att uppföra en vindbrukspark vid Lyngså­sa i Alvesta kommun.

När: 11 feb, kl 16-20

Var: Hjortsbergagården

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på vår webbsida www.hskraft.se. Det går även att kontakta HS Kraft (040-694 19 60) för att få materialet skickat till sig.

Fram till och med den 27 feb går det bra att skicka in synpunkter via e-post till info@hskraft.se eller till nedanstående adress:

HS Kraft AB
”Lyngsåsa”
Frihamnsallén 8
211 20 MALMÖ