Arbetsdag på strandpromenaden lördag 7 oktober 2017

Arbetsdag på Strandpromenaden

Lördagen 7/10 är planerad arbetsdag på Strandpromenaden.

Vi lägger ut stenmjöl i spåret och röjer sly och buskar utmed spåret.

Samling på sågverksområdet 09.30. Avslutas med fika 13.00.

Medtag skyffel, kratta, röjsåg alt motorsåg och ett glatt humör.

Se vidare information på anslagstavlan

Hjortsberga samhällsförening genom Björn Andersson