Hjortsberga samhällsförening

Hjortsberga samhällsförening arbetar för trivseln i Hjortsberga.

För att kunna utföra detta arbete påminner vi de medlemmar som ännu ej betalt medlemsavgiften för 2018 eller nya medlemmar att sätta in medlemsavgiften på 50 kronor per hushåll, Bankgiro 5323-8333. Glöm ej att skriva namn och adress på inbetalningen.