Arbete på vattenledning

Idag, 29/1 skulle vattnet vara avstängt hela dagen. Två ventiler som stått och läckt skulle tas bort från den gamla ledningen. Detta försenas dock av att man stött på berggrund vid ledningen. Utgrävningen blir därför större än beräknat.

Vattnet är därför inte avstängt idag.

 

Nyhetsbrevet

På grund av redaktionella svårigheter har samhällsföreningen beslutat att Nyhetsbrevet för Hjortsberga och Kvenneberga upphör med omedelbar verkan. Hjortsbergas hemsida och Hjortsbergas Facebooksida ersätter den.

Om ni har något ni vill skriva om eller få omnämnt på hemsidan vänligen kontakta

hjortsberga.hemsida@gmail.se

 

Blodmåne 21 januari

Ses bäst mellan 05.00 och 06.30

Månförmörkelsen uppstår när fullmånen förflyttar sig in i skuggan bakom jorden. Månens bana lutar med 5 grader och särskilda omständigheter skall till vid månförmörkelse. Vid fullmåne skall solen, jorden och månen ligga i exakt linje med varandra. Månen skall dessutom skära ekliptika vilken är jordens bana runt solen. Skuggan som uppstår kallas för umbran, denna är kägelformad och ligger en million kilometer bakom jorden. Månen ligger ju bara cirka 400 000 kilometer från jorden så den kan röra sig in i det skuggiga mörka området.

Vid morgondagens månförmörkelse är månen inne i umbra, den kägelformade skuggan och det är då det blir blodmåne. Månen sänder ju inte ut ljusstrålar liksom som jorden, I umbran färgas månen röd för att jordens atmosfär böjer ljuset och endast ljus med lång våglängd, rött och orange, kan passera genom atmosfären och tränga in i umbraskuggan. Blåaktiga ljusstrålar, har kort våglängd och når ej fram till månen vid dessa tillfällen.

Källa: Illustrerad vetenskap

Sommarjobb för ungdomar

Hjortsberga samhällsförening söker ungdomar som är intresserade av att sommarjobba vid badplatsen Los. Arbetet sker under en 14 veckors period och varje ungdom schemaläggs 1-3 veckor. Arbetet består av städning av badplatsen,  t ex krattning av stranden, upplockning av skräp, underhållsstädning av toaletterna samt gräsklippning. Ersättning erhålles från samhällsföreningen.

 

Anmälan kan sändas till.  r.bladh@bahnhof.se