Arbete på vattenledning

Idag, 29/1 skulle vattnet vara avstängt hela dagen. Två ventiler som stått och läckt skulle tas bort från den gamla ledningen. Detta försenas dock av att man stött på berggrund vid ledningen. Utgrävningen blir därför större än beräknat.

Vattnet är därför inte avstängt idag.

 

Nyhetsbrevet

På grund av redaktionella svårigheter har samhällsföreningen beslutat att Nyhetsbrevet för Hjortsberga och Kvenneberga upphör med omedelbar verkan. Hjortsbergas hemsida och Hjortsbergas Facebooksida ersätter den.

Om ni har något ni vill skriva om eller få omnämnt på hemsidan vänligen kontakta

hjortsberga.hemsida@gmail.se