Grävning inför flytt av kablar

Inför den planerade utbyggnaden av väg 25/27 flyttas nergrävda kablar mellan Alvesta och Rydaholm. Enligt plan skall grävningen påbörjas tisdagen den 7/1-2020.

 

De vårgröna markeringarna är gjorda av Wexnet för att markera deras fiberkabel så att denna ej grävs av.