Information kring digitalt årsmöte Hjortsberga Samhällsförening

Den 15 juni hade styrelsen för första gången på länge ett möte där ledamöterna träffades. Huvudfrågan var föreningens årsmöte. Vi beslöt att genomföra årsmötet digitalt under tidsperioden 2-17 juli genom en omröstning som kommer på denna sida på ett särskilt formulär som kommer att publiceras den 2 juli.

Om det finns något som Ni vill avhandlas på årsmötet lämna Ert förslag på mail r.bladh@bahnhof.se alternativt till någon i styrelsen fram till den 1 juli.

Om Du känner till någon medlem som inte har internet kontakta Elisabeth Berggreen på mail berggreen.flink@telia.com som då kan hjälpa denna medlem.

Den 2 juli kommer årsmöteshandlingar läggas ut på hemsidan, just nu består de av:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport inkl förslag på medlemsavgift (Styrelsen föreslår oförändrad avgift på 100 kr/hushåll)
 • Revisionsberättelse
 • Förslag på ledamöter styrelse och ordförande
 • Förslag på valberedning, två personer (här saknas namns så kom gärna med förslag)
 • Förslag till stadgar (uppdrag från förra årsmötet)
 • Fråga om hjärtstartare till samhället
 • Fråga om matplats vid Los och sittplatser utmed strandpromenaden
 • Fråga om farthinder i samhället
 • Fråga om pubkväll
 • Övriga frågor från medlemmarna

 

Till sist en påminnelse och ett tack!

Påminnelse till Er som inte betalt medlemsavgiften för 2020, inbetala den antingen på bankgiro 5323-8333 ange namn och adress eller swish 1235952494 ange namn och adress.

Till sist ett stort tack till Bernt Andersson på Södervägen som har rensat och städat upp badplatsen vid skolan, bra jobbat!

Hjortsberga samhällsförening

Rolf Bladh