Årsmöte ”Hela Sverige ska leva” i Kronoberg

ÅRSMÖTE 20 mars 2021
Inbjudan till våra Medlemsföreningar
                              
Tid                Lördag 20 mars
Klockan       10.00-11.00
Plats             Via Zoom – Zoomlänk & handlingar mejlas vid anmälan.

Mötesordförande
Magnus Strömberg, Ledamot i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

TemaKrisberedsskap
Gunnar Petersson, Ordförande Hela Sverige ska leva, Kronoberg
                      

 

Vid anmälan uppge följande uppgifter;
*Föreningens namn *Er representants namn
Mejla din Anmälan↓
E-post kronoberg@helasverige.se      Anmäl dig senast 19 mars