Sommarjobb i Hjortsberga!

Hjortsberga Samhällsförening söker intresserade ungdomar till sommarjobb vid Los-badet.
Jobbet består i att varje dag (ca 30 minuter) plocka upp skräp, kratta badstranden, sopa av bryggan mm samt kontrollera toaletterna så att där finns toalettpapper och att det inte är nedskräpat osv.
En gång per vecka skall gräset klippas. Betalning utgår med 400 kr/vecka.
Vi behöver bemanning veckorna 19-35.
Anmäl intresse till undertecknad på mail:
micke.ljunggren<at>gmail.com
eller Niklas Pettersson på mail:
madnikee<at>hotmail.se
Ange i ansökan vilken/vilka veckor du/ni kan och även vilka veckor du/ni föredrar, det är också bra om du/ni skriver vilka veckor du/ni inte kan. Ange även namn, adress, mailadress samt telefon där du/ni kan nås.
Med vänlig hälsning
Micke Ljunggren, ordförande Hjortsberga Samhällsförening

Årsmöte samhällsföreningen

Hjortsberga Samhällsförening hade igår årsmöte på Hjortsbergagården

Äntligen kunde vi ses igen fysiskt och vi hoppas nu att vi kan fortsätta med det framöver.
Årsmötet besöktes av 16 personer, och protokollet från mötet kommer senare i veckan att publiceras, men jag vill redan nu informera lite kort om vad som beslutades.
Styrelsen hade två vakanser att fylla, ordförande Rolf Bladh och Elisabeth Berggreen hade aviserat om sina respektive avgångar, och till ny styrelseledamot valdes Inna Apalkova.
Avgående ordförande Rolf tackades med blommor för lång och trogen tjänst, och undertecknad valdes till ny ordförande.
Årsmötet kunde också bekräfta att vi fått ett bidrag från stiftelsen ”Kronprinsessan Margaretas minnesfond” som kommer att hjälpa oss att genomföra Hjorsbergas Familjedag under året, mer info om detta kommer.
Årsmötet beslutade bland annat att behålla den nuvarande medlemsavgiften på 100 kr/hushåll.
Då vi under förra året saknade många inbetalningar, vill jag redan nu understryka hur viktiga ni medlemmar är för vår verksamhet. Vi är ett litet samhälle som vi alla värnar om och vill trivas i, och ju fler vi är som bidrar, ju fler aktiviteter kan vi genomföra.
Så en uppmaning till alla blir att betala in medlemsavgiften, antingen via bankgiro 5323-8333 eller via Swish 123 595 24 94. Det är fullt tillåtet om man så önskar att betala mer! Glöm inte ange vilket hushåll medlemsavgiften avser. Tack till er som bidrar!
Styrelsen kommer att samlas under nästa vecka för att lägga upp planerna för året som kommer, men redan nu kan jag berätta att förutom den familjedag som redan nämnts, kommer vi i sedvanlig ordning att genomföra påskpromenaden, städdagarna, både vår och höst av vår fina strandpromenad samt intensifiera arbetet med att få till belysning utmed densamma.
Till sommaren kommer vi också som vanligt att erbjuda ett gäng ungdomar sommarjobb vid badplatsen i Los, för att hålla den i fint skick. Mer info om detta och anmälan kommer i ett separat inlägg.
Även om det ligger långt fram kommer vi även att fortsätta med vår tradition att hälsa julgranen och julen välkommen hit, med ”Tomtar på loftet” lagom till advent.
Flaggan kommer att hissas och halas som sig bör, hjärtstartaren kommer att kontrolleras för att alltid vara redo, med mera. Mer info och nyheter kommer att läggas ut både på Facebook och hemsida, så håll ett öga där.
Vill du jobba med oss i styrelsen och bidra till vårt samhälles trivsel på ett eller annat sätt, eller har du idéer om vad vi kan eller borde göra, tveka inte att ta kontakt med undertecknad eller någon i styrelsen, det finns alltid plats för en till!
Mig når man enklast på mail: micke.ljunggren<at>gmail.com eller på min mobil: 070-572 95 84. Min brevlåda finns på Åvägen 3 och den går också bra att använda.
Med soliga hälsningar:
Micke Ljunggren, ordförande Hjortsberga Samhällsförening