Sommarjobb i Hjortsberga!

Hjortsberga Samhällsförening söker intresserade ungdomar till sommarjobb vid Los-badet.
Jobbet består i att varje dag (ca 30 minuter) plocka upp skräp, kratta badstranden, sopa av bryggan mm samt kontrollera toaletterna så att där finns toalettpapper och att det inte är nedskräpat osv.
En gång per vecka skall gräset klippas. Betalning utgår med 400 kr/vecka.
Vi behöver bemanning veckorna 19-35.
Anmäl intresse till undertecknad på mail:
micke.ljunggren<at>gmail.com
eller Niklas Pettersson på mail:
madnikee<at>hotmail.se
Ange i ansökan vilken/vilka veckor du/ni kan och även vilka veckor du/ni föredrar, det är också bra om du/ni skriver vilka veckor du/ni inte kan. Ange även namn, adress, mailadress samt telefon där du/ni kan nås.
Med vänlig hälsning
Micke Ljunggren, ordförande Hjortsberga Samhällsförening