Årsmöte Kvenneberga kapellförening

Kvenneberga kapellförening håller årsmöte söndagen den 10 mars efter andakten ”Sjung för Guds skull” kl 14.00 i Kvenneberga kapell.

Årsmötet hålles i Kvenneberga bygdegård.